รถหาย ระหว่างแวะเข้าเซเว่น GPS ตรวจพบรถกำลังออกนอกชายแดน! - คาร์แทรค