รถตกหลุม ควรเช็คอะไรบ้าง พร้อมวิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง - คาร์แทรค