รถจอดนาน เกินไป ไม่ค่อยได้ใช้ จะมีผลอย่างไรบ้าง - คาร์แทรค