สีขอบ ฟุตบาท มีข้อกำหนดในการจอดอย่างไรบ้าง - คาร์แทรค