ปล้นรถยนต์ หรือการถูกจี้ปล้น จะมีวิธีในการหลีกเลี่ยงอย่างไรได้บ้าง - คาร์แทรค