ประโยชน์ของดาวเทียม เทคโนโลยีสำคัญสำหรับมนุษยชาติ - คาร์แทรค