คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

รูปแบบธุรกิจ โลจิสติกส์ ที่นิยมที่สุด! 3PL & 4PL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
ธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่ใช่เพียงบริษัทรับส่งสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีบริการอื่นๆอีก เพื่อตอบโจทย์ผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่นิยมอยุ่ในปัจจุบันก็คือ รูปแบบ 3PL และ 4PL

ธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่ใช่เพียงบริษัทรับขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ธุรกิจโลจิสติกส์ ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าเป็น การจัดการคลังสินค้า บรรจุหีบห่อ กระจายสินค้า ข้อมูล หรือทรัพยากร ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งรูปแบบที่เป็นที่นิยมอยุ่ในปัจจุบัน คือ รูปแบบ 3PL และ 4PL

รู้จักบริษัทธุรกิจโลจิสติกส์ รูปแบบ 3PL และ 4PL

3PL (Third-party logistics provider)

3PL คือ บริษัท หรือ Outsource ผู้ให้บริการ ‘โลจิสติกส์’ ที่เป็นตัวกลางช่วยทำหน้าที่ในการขนส่งสินค้าจากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยอาจมีบริการหลายอย่าง เช่น การบริหารคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า การจัดการด้าน ศุลกากร และบริการอื่นๆ เป็นต้น

ตัวอย่าง 3PL : บริษัทนิ่มซี่เส็ง ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศโดยรถบรรทุก และมีบริการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

4PL (Fourth-party logistics provider)

4PL เป็นบริษัท องค์กร ธุรกิจ ‘โลจิสติกส์’ ที่พัฒนารูปแบบมาจาก 3PL โดยเป็นศูนย์กลางประสานงานกับ 3PL รายอื่นๆได้หลายๆราย ซึ่ง 4PLจะเพิ่มการบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การจัดการ Supply chain เทคโนโลยีโลจิสตอกส์ และระบบสารสนเทศ โดย 4PL จะมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่ครอบคลุมในระกับภูมิภาค หรือระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่าง 4PL : บริษัท DHL ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วทุกมุมโลกซึ่ง DHL มีเครือข่าย 3PL ในแต่ละประเทศที่ช่วยจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากนั้น DHL ยังมีบริการให้คำปรึกษา กับบริษัทที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ supply chain ของตัวเอง เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง คลังสินค้า เป็นต้น

สรุปประเด็นสำคัญ

 • ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่าง 3PL ที่เป็นตัวกลางในการดำเนินงาน ไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์มากมาย หากมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่กว้างขวาง
 • การที่ 3PL จะพัฒนาไปสู่ 4PL จะต้องสร้างเครือข่ายหาพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถการให้บริการในทุกด้าน
 • นอกจาก 4PL จะเป็น One stop service แล้ว..ยังเหมาะกับองค์กรที่ต้องการคำปรึกษา การวางแผนดำเนินงานจัดการ supply chain ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ 3PL เหมาะกับองค์กรที่ต้องการผู้ช่วยทำงานเฉพาะอย่างให้เท่านั้น
บทความล่าสุด
หมวดหมู่

  สอบถามสินค้าและบริการ
  หรือขอใบเสนอราคา
  (66) 2 136 2920

  กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราโทรกลับไป

  คุณสนใจบริการใดของเรา ?

  จำนวนยานพาหนะที่ต้องการติดจีพีเอส ?

  [sourceurl thesource]