อาการที่บ่งบอกว่าเราควรไป ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ได้เเล้ว!! - คาร์แทรค