ดาวเทียม GPS มีประวัติความเป็นมายังไง และการใช้งานดาวเทียมในปัจจุบัน - คาร์แทรค