คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ชาวไร่อ้อยสุรนารี / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
งานประชุมใหญ่ประจำปี 2562 “ทางรอดของชาวไร่อ้อย ภายใต้วิกฤติราคาน้ำตาลทราย” ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดขึ้นโดยโรงงานน้ำตาลพิมาย ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี

บริษัท คาร์แทรค ไทยแลนด์ ร่วมงานประชุมใหญ่ชาวไร่อ้อยสุรนารีประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ทางรอดของชาวไร่อ้อย ภายใต้วิกฤติราคาน้ำตาลทราย” ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่จัดขึ้นโดยโรงงานน้ำตาลพิมาย ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี

โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่ชาวไร่อ้อยประจำปี 2562 “ทางรอดของชาวไร่อ้อย ภายใต้วิกฤติราคาน้ำตาลทราย” โรงงานน้ำตาลพิมาย (บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด) ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี จัดงานประชุมเพื่อแถลงสถานการณ์อ้อยและราคาน้ำตาลทรายในปัจจุบัน รวมไปถึงทิศทางของราคาอ้อยในฤดูหีบ 2562/2563 โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายออกมาให้ความรู้กับเกษตรกร หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่เข้ามาทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆเมื่อถึงฤดูกาลตัดอ้อย เช่นการห้ามเผาอ้อย การบรรทุกและการขนถ่ายอ้อย เป็นต้น

ซึ่งนอกจากนี้ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ยังให้ความสำคัญในการให้เกษตรกรเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพด้านปัจจัยการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การลดต้นทุนการเพาะปลูก การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยว จึงจะทำให้อาชีพการปลูกอ้อยมีความยั่งยืนมั่นคง สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้

อีกทั้งทางโรงงานน้ำตาลพิมาย สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่าหมื่นคน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นจำนวนเงินกว่า 2,500,000 บาท โดยเป็นปีที่สองที่ได้เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมาทำบุญครั้งใหญ่ มอบเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราช ด้วยการหักเงินจากโควตาคู่สัญญา ประมาณตันละ 1-2 บาท แล้วแต่กำลังศรัทธาและความสมัครใจของแต่ละคน ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงงานฯ ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรืออนามัยมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้อยากให้ผู้ปลูกอ้อยได้มีส่วนร่วมในการบริจาคและจะบริจาคอย่างนี้ไปในทุกๆปีต่อไป

บทความล่าสุด
หมวดหมู่

  สอบถามสินค้าและบริการ
  หรือขอใบเสนอราคา
  (66) 2 136 2920

  กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เราโทรกลับไป

  คุณสนใจบริการใดของเรา ?

  จำนวนยานพาหนะที่ต้องการติดจีพีเอส ?

  [sourceurl thesource]