คาร์แทรค ร่วมงานประชุมใหญ่ชาวไร่อ้อยประจำปี 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา