จำกัดความเร็ว รู้ไว้ก่อนโดนใบสั่ง ! กับกฎหมายจำกัดความเร็วรถ - คาร์แทรค