จุดอับสัญญาณ เกิดจากอะไรและจะวิธีแก้ไขเบื้องต้นได้อย่างไร? - คาร์แทรค