จั๊มแบต เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถควรรู้ เพื่อใช้ยามจำเป็นเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน - คาร์แทรค