จอดรถขวางหน้าบ้าน คนอื่น กฏหมายเกี่ยวกับการจอดขวางหน้าบ้าน - คาร์แทรค