คันเร่งค้าง จะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติรับมืออย่างไร - คาร์แทรค