การบอกตําแหน่งของวัตถุ ทำอย่างไรและมีประโยชน์อะไรบ้าง - คาร์แทรค