การทะเลาะวิวาท บนถนนท้องถนน ยับยั้งได้ด้วยวิธีง่ายๆ - คาร์แทรค