คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

Satellites

Satellite คือ - Cartrack

Satellite คือ

Satellite คือ วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ถูกส่งออกไปยังชั้นบรรยากาศของโลกและโคจรรอบโลก แต่ประโยชน์ของ Satellite คือ อะไรและถูกใช้งานด้านใดบ้าง

ประโยชน์ของดาวเทียม เทคโนโลยีสำคัญสำหรับมนุษยชาติ

ประโยชน์ของดาวเทียม เกี่ยวข้องสำคัญกับการพัฒนาของโลกเราในหลายๆด้าน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการคมนาคมต่างๆ