คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

Real-Time GPS

GPS Real Time

GPS Real Time การใช้งาน และประโยชน์ของระบบ

GPS แบบ Real-Time ระบบที่ดีที่สุดในการติดตามยานพาหนะ ระบบนี้จะทำให้เราสามารถตรวจเช็คข้อมูลการเดินทางและสถานที่ปัจจุบันของยานพาหนะได้แบบทันที