คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

mini-gps

mini-gps - Cartrack

ทำความเข้าใจกับ Mini GPS ให้มากขึ้น

การแปลงอุปกรณ์ GPS แบบย่อส่วนซึ่งช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม การย่อส่วนดังกล่าวเราเรียกกันว่า Mini GPS หรือ GPS ขนาดเล็กนั่นเอง