คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

Handy GPS

ใช้งาน GPS ได้ทุกที่ด้วย Handy GPS

Handy GPS เป็นเครื่องมือการใช้งานระบบ GPS ที่สะดวกใช้งานได้ทุกที่ การพกพา GPS นำทาง หรือ GPS ติดตาม ขนาดเล็ก ทำให้สามารถเรียกใช้งานได้ทุกเวลา