คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

GPS

รถเก่า

รถเก่า สามารถติด GPS ได้หรือไม่

รถเก่า ที่มีอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปติด GPS ได้ไหม เรามีคำตอบให้คุณ เกี่ยวกับการติดตั้ง GPS ใน รถเก่า หรือ รถคันคู่ใจของคุณ

ขับรถไม่หลงทางด้วยการใช้งาน gps

ขับรถไม่หลงทางด้วย การใช้งาน GPS

การใช้งาน GPS เข้ามาช่วยเอื้อประโยชน์ เช่น การวางแผนเส้นทางเพื่อลดเวลาในการเดินทาง การเดินทางไปในที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยไปมาก่อน เป็นต้น

latitude longitude คือ

latitude longitude คือ อะไร และสำคัญอย่างไร

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 4G และระบบการเชื่อมต่อที่ทันสมัยต่าง ๆ เป็นตัวกลางที่ทำให้คนเราเกิดไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ ทั้งสามารถตอบโจทย์การเดินทางใกล้และไกลแบบ backpack ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น วันนี้เรามาดูกันว่า Latitude Longitude คือ อะไร และเกี่ยวข้องกับการหาตำแหน่งอย่างไร ทั้งนี้ ในอดีตการเดินทางไปไหนมาไหน เช่น กรุงเทพไปเชียงใหม่ หากเราเป็นผู้ขับขี่รถเอง ก็ต้องอาศัยการเปิดแผนที่กระดาษและศึกษาอ่านค่าเส้นละติจูด ลองจิจูด (latitude longitude

VMS

ข้อดีของการใช้ Vessel Monitoring System หรือ VMS ติดตามเรือประมง

Vessel Monitoring System หรือ VMS ติดตามเรือประมง Vessel Monitoring System หรือ VMS คือระบบติดตามเรือประมงที่หลายประเทศนำมาใช้ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงแบบผิดกฎหมาย (IUU Fishing) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้การผสมผสานระหว่างอินเทอร์เน็ต จุดพิกัดบอกตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GPS) ร่วมกับสัญญาณเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile : GSM) ซึ่งเมื่อนำมาทำงานร่วมกันจะทำให้รู้ถึงพิกัดของเรือประมง (Vessel Positioning

GPS ติด รถ บรรทุก

GPS ติด รถ บรรทุก จำเป็นไหม

รถบรรทุกคือยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าทำให้ต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ เกือบตลอดเวลา หลายครั้งเมื่อรถบรรทุกประสบอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินจึงยากที่จะค้นหาและดำเนินการแก้ไขได้ทัน จึงได้มีการนำระบบ GPS ติด รถ บรรทุก มาใช้งาน ซึ่งระบบ GPS คือระบบติดตามซึ่งเมื่อติดกับวัตถุใดก็จะส่งสัญญาณให้ผู้ที่มีเครื่องรับสัญญาณทราบว่าวัตถุชนิดที่ติดตั้ง GPS เอาไว้อยู่ที่ไหน   GPS ติด รถ บรรทุก คือที่สุดของการจัดการธุรกิจขนส่ง และในปัจจุบันยังได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ทราบข้อมูลที่สำคัญของรถอย่างปริมาณน้ำมัน ระดับความร้อน สถานการณ์ทำงานของเครื่องยนต์

การนำ Digital technology มาใช้ในงานขนส่ง

งานขนส่ง ในยุคสมัยใหม่นั้น มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานร่วมกัน ทั้ง ระบบ GPS, โปรแกรมการใช้งานต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสั่งหรือรับงาน, การใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะในงานขนส่งประเภทต่างๆ ที่จะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือช่วยในเรื่องความปลอดภัย เป็นต้น เรามาดูกันว่า การใช้เทคโนโลยี ในการทำงานร่วมกับ งานขนส่งนั้น จะสามารถทำประโยชน์ให้กับธุรกิจอย่างไรบ้าง   ปัจจุบัน Digital Technology ได้ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง จากเดิมที่ ดิจิตอล เป็นเพียงการส่งข้อความผ่านอีเมล์ที่เข้ามาแทนที่การส่งจดหมายอย่างในอดีต และต่อมาก็ได้เกิดเป็น

mini-gps - Cartrack

ทำความเข้าใจกับ Mini GPS ให้มากขึ้น

การแปลงอุปกรณ์ GPS แบบย่อส่วนซึ่งช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม การย่อส่วนดังกล่าวเราเรียกกันว่า Mini GPS หรือ GPS ขนาดเล็กนั่นเอง

กฎหมาย GPS - Cartrack

กฎหมาย GPS เรื่องใกล้ตัว ที่ผู้ประกอบการขนส่งควรทราบ

เรื่องของ GPS เองก็มีการออกมาเป็นกฎหมายเหมือนกันเพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามและที่สำคัญคือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจำเป็นต้องรู้จัก กฎหมาย GPS เหล่านี้เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาภายหลัง

หลักการทำงานของ gps - Cartrack

หลักการทำงานของ GPS น่ารู้

หลักการทำงานของ GPS เกี่ยวกับอุปกรณ์ การส่งสัญญาณ ดาวเทียม ระยะทาง ความเร็ว และองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบ GPS มีผลอย่างไรกับการติดตาม GPS