คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

GPS Location

gps location - Cartrack

GPS Location สารพัดประโยชน์ในการระบุสถานที่

สมัยนี้การใช้ GPS Location เป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว ไม่ว่าจะนัดเพื่อนเที่ยว ไปที่ที่ไม่เคยไป หาร้านอาหารตามโลเคชั่นที่ระบุด้วย GPS ล้วนง่ายดาย