คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

GPS แผนที่นำทาง

GPS แผนที่นำทาง สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเดินทาง

ในการเดินทางท่องเที่ยวหรือไปยังสถานที่ต่างๆที่เราไม่คุ้นเคย ไม่เคยไปมาก่อน GPS แผนที่นำทาง เป็นทางเลือกในการช่วยให้การเดินทางนั้นราบรื่นขึ้น