คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

GPS ย่อมาจากอะไร

GPS ย่อมาจากอะไร และใช้ทำอะไร

คำว่า GPS ที่เราได้ยินทุกวันนี้ มันคืออะไร GPS ย่อมาจาก อะไร ความหมายของ GPS ประโยชน์และหน้าที่ของ GPS ในแง่มุมต่างๆที่เราไม่รู้มาก่อน