คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ไฟหน้าขึ้นฝ้า

ไฟหน้าเหลือง

ไฟหน้าเหลือง เป็นฝ้า พร้อมวิธีแก้ปัญหาให้กลับมาขาวใสเหมือนใหม่

ไฟหน้าเหลือง บ้าง หรืออาจเป็นฝ้า ที่เจ้าของรถหลายๆคนมักเจอ มีสาเหตุมาจากอะไร และเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหา ไฟหน้าเหลือง ได้อย่างไร?