คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

โดรน GPS

โดรน GPS - Cartrack

โดรน GPS อุปกรณ์ไฮเทค สารพัดประโยชน์

โดรน GPS สุดยอดอุปกรณ์สารพัดประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบัน “โดรน” เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการเก็บข้อมูลจากมุมสูง หรือการใช้งานด้านถ่ายภาพ