คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

แผนที่ดาวเทียม

แผนที่ ประเทศไทย ปัจจุบัน จาก ดาวเทียม - Cartrack

การประยุกต์ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยปัจจุบันจากดาวเทียม

หากเรามาดูกันว่า หาเรานำการประยุกต์ใช้งานจาก แผนที่ ประเทศไทย ปัจจุบัน จาก ดาวเทียม นั้น จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง

แผนที่ ดาวเทียม ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมแล้วนำมาสร้างเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง เช่น แผนที่ธรณีวิทยา เป็นต้น การใช้งานและประโยชน์ที่เราได้รับจาก แผนที่ ดาวเทียม