คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

เบรกกระทันหัน

เบรกกระทันหัน

เบรกกระทันหัน แฝงผลลัพธ์ที่อันตรายกว่าที่คุณคิด

เบรกกระทันหัน อาจส่งผลลัพธ์ที่ร้ายแรงกว่าที่เราคิดไว้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ เกิดจากการ เบรกกระทันหัน เป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถหลีกเลี่ยงได้