คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

เครื่องGPS

เครื่องgps - Cartrack

เครื่อง GPS มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

เครื่องGPS มีส่วนประกอบหลายอย่าง และมีอุปกรณ์ระบบ GPS ที่ใช้งานในหลากหลายประเภท ทำให้เราสามารถเลือกใช้งานอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม