เครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายหยุด

ข้อควรรู้การใช้ เครื่องหมายหยุด เพื่อสร้างความปลอดภัย

เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร หรือสัญลักษณ์กำกับการจราจรต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองและผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน และเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องทราบและทำความเข้าใจ นั้นคือป้าย “เครื่องหมายหยุด” นั้นเอง เครื่องหมายหยุด ใช้เพื่อกำกับการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรทุกรูปแบบ อาจเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายข้อความและสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของผู้สัญจร รวมถึงการจอดยวดยานพาหนะที่ถูกต้อง รวมถึงใช้เพื่อการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หรืออาจแนะนำเพื่อให้ผู้สัญจรสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย   ลักษณะของเครื่องหมายจราจรที่ใช้บอกให้หยุด ป้ายจราจรชนิดนี้จะมีลูกลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม พื้นป้ายเป็นสีแดง และมีตัวอักษรสีขาวเป็นข้อความว่า “หยุด” ถือเป็นป้ายบังคับประเภทที่ 1

กฎหมายจราจร

กฎหมายจราจร ที่ต้องรู้ก่อนสอบใบขับขี่

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนกรุง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ต้องมีการเดินทางไปจุดต่าง ๆ เข้าตรอกซอกซอย เพื่อหลบเลี่ยงเส้นทางรถติด การมีรถยนต์ส่วนตัวจึงเป็นความนิยม ซึ่งทำให้คนจำนวนมาก ต้องทบทวนกฎหมายจราจรก่อนการสอบใบขับขี่ โดยกฎหมายจราจรพื้นฐานที่ควรรู้ (อ้างอิงจาก พรบ.การจราจรทางบก ปี 2522) ก่อนสอบใบขับขี่มีอะไรบ้าง เรามาดูกัน เมื่อเราเจอสัญญาณไฟจราจรสีแดงกระพริบอยู่ ควรต้องจอดรถและหยุดหลังเส้นให้หยุดรถ หรือหลังแถบเส้นที่ลงสีไว้บนพื้นถนน เพื่อไม่ให้รถเราขวางต่อการเคลื่อนตัวของรถยนต์ในทิศทางอื่น เมื่อสัญญาณไฟสีเหลืองกระพริบ ผู้ขับขี่ต้องแตะเบรกชะลอความเร็วของตัวรถลงและค่อย ๆ เคลื่อนรถผ่านบริเวณนั้นด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นกว่า เพราะมักเป็นจุดเสี่ยง เช่น