คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

เครื่องรูดบัตร

เครื่องรูดบัตร - Cartrack

เครื่องรูดบัตร ติดรถยนต์ ใช้ยืนยันตัวตนของคนขับ โดยใช้บัตรอนุญาตขับขี่

เครื่องรูดบัตร ติดรถยนต์โดยใช้บัตรอนุญาตขับขี่ เพื่อความปลอดภัย และยืนยันตัวตนของพนักงานขับรถ ป้องกันการใช้รถโดยผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง