หมายเลขฉุกเฉิน

เบอร์ฉุกเฉิน

เบอร์ฉุกเฉิน ต่างๆ ที่ผู้ขับขี่รถยนต์ควรทราบ

เบอร์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่เราทราบติดตัวไว้ เผื่อในสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่างๆที่ไม่คาดคิด ทั้งที่เกิดกับตัวเราหรือการโทรเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่น