คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่ง

ผู้ประกอบการรถขนส่ง

CARTRACK THAILAND ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)

คาร์แทรค เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยสมาคม ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) โดยมี ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคม เป็นประธาน