คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

รถเมล์

รถโดยสารสาธารณะ

รวมมิตรจัดระเบียบ รถโดยสารสาธารณะ ปี 2561

ในปี 2561 เป็นอีกปีที่กรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. ได้พัฒนาปรับปรุงจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในหลายประเด็น เพื่อการบริการประชาชน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการอำนวยความสะดวกในจุดต่าง ๆ มากขึ้น เราได้รวบรวมมา 4 ประเด็น คือ   การปรับขึ้น ค่ารถโดยสารสาธารณะหรือค่ารถเมล์ ในส่วนของค่ารถโดยสารสาธารณะได้อาศัยความร่วมมือกับองค์กร คือ “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” หรือ TDRI ในการวิจัยการปรับค่าโดยสารเสียใหม่