คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

รถยนต์ไร้คนขับ

รถยนต์ไร้คนขับ

รถยนต์ไร้คนขับ ปลอดภัยแค่ไหน

รถยนต์ไร้คนขับ เทคโนโลยีที่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์รายใหญ่ต่างลงแรงในการพัฒนากันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จะผ่านบททดสอบด่านแรก นั่นคือ ความปลอดภัย ได้หรือไม่