คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ยับยั้งอารมณ์

การทะเลาะวิวาท

วิธีการยับยั้งอารมณ์ ลดการทะเลาะวิวาท บนท้องถนน

ระยะหลังนี้ดูเหมือนการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนจะปรากฏให้เห็นหนาหูหนาตาขึ้น ทั้งที่ในอดีต 20-30 ปีก่อน มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากในแต่ละปี ดูเหมือนสิ่งที่เปลี่ยนความถ้อยทีถ้อยอาศัยของคนไทยไปก็คือความโมโห ทักษะในการคิดควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้ แต่ก่อนจะเป็นเรื่องของการยับยั้งอารมณ์ เรามาดูสาเหตุกันก่อนว่า เพราะอะไรจึงเกิดการชกต่อยกันบนท้องถนนขึ้น   ทำไมจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันบนท้องถนน ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอารมณ์รุนแรง หรือการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน อาจมีสาเหตุมาจาก: 1) ความกดดันจากสภาพจราจร สภาพการจราจรติดขัดทำให้เกิดภาวะเร่งรีบ ตรงนี้เองที่ทำให้ผู้ขับขี่อารมณ์เสียจนเกิดการทำร้ายร่างกายได้ง่าย จากบทความวิชาการ เรื่อง การทะเลาะวิวาทจากการขับขี่บนท้องถนน เขียนโดย นายอภิชา ฤธาทิพย์