คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ภาพถ่ายจากดาวเทียม

ดูภาพจากดาวเทียมสด จากสถานีอวกาศ ทำอย่างไร

การดูภาพจากมุมสูง หรือภาพที่ส่งจากดาวเทืยม, สถานีอวกาศ ดูภาพที่ดาวเทียมดวงต่างๆถ่ายทอดสดเพื่อให้คนทั่วไปได้ชมกันตลอด 24 ชม. เค้าทำกันอย่างไร