คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ฟิล์มติดรถยนต์

ฟิล์มติดรถยนต์ การเลือกฟิล์มรถยนต์ให้กับรถคุณ

ฟิล์มติดรถยนต์ ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มีหลายแบบต่างยี่ห้อมากมาย แต่สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกติดนั้น มีส่วนสำคัญดังนี้…