คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

พิกัด UTM

พิกัด utm คือ - Cartrack

พิกัด UTM คือ อะไร?

พิกัด UTM คือ อะไร เรามาทำความรู้จักไปพร้อมกัน การทำงานของระบบ UTM ในการบอกพิกัดที่มีความแม่นยำ ในการคำนวณด้วยตำแหน่งละติจูด และลองติจูด