คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

พิกัดที่ดิน

หาพิกัดที่ดิน - Cartrack

GPS หาพิกัดที่ดินได้อย่างไร?

เทคโนโลยี GPS สามารถช่วยคุณ หาพิกัดที่ดิน ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น การใช้ระบบ GPS หาพิกัดที่ดิน ที่ดูได้ได้ง่าย สะดวก และมีแผนที่ที่แม่นยำ