คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ปล้นรถยนต์

จี้ปล้นรถยนต์

วิธีการหลีกเลี่ยงการถูกจี้หรือถูกปล้นรถยนต์

ปล้นรถยนต์ เป็นอาชญากรรมที่อาจเกิดกับเราได้ทุกเวลา หากเราละเลยหรือไม่มีความพร้อมในการรับมือหรือระวังตัว ดังนั้นเราควรทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงเหตุเหล่านี้