คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ประโยชน์ของดาวเทียม

ดาวเทียม คือ - Cartrack

ดาวเทียม คือ อะไร ไปหาคำตอบกัน

ดาวเทียม คือ วัตถุที่เราส่งออกไปนอกชั้นบรรยากาศ แต่หน้าที่สำคัญของ ดาวเทียม คือ อะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร

ประโยชน์ของดาวเทียม เทคโนโลยีสำคัญสำหรับมนุษยชาติ

ประโยชน์ของดาวเทียม เกี่ยวข้องสำคัญกับการพัฒนาของโลกเราในหลายๆด้าน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการคมนาคมต่างๆ