คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

น้ำยาหล่อเย็น

น้ำยาหล่อเย็น

น้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้ในรถยนต์ มีประโยชน์และวิธีเติมอย่างไร?

น้ำยาหล่อเย็น หรือ Coolant ที่เราเติมลงไปในหม้อน้ำรถยนต์นั้น มีประโยชน์อย่างไรกับระบบหล่อเย็นระบบระบายความร้อน หรือส่งผลกับเครื่องยนต์อย่างไรบ้าง