คลิกที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ท่อไอเสีย

รถควันดำ

รถควันดำ มีสาเหตุมาจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร

รถควันดำ มีสาเหตุมาจากอะไร เพราะอาการ รถควันดำ นั้นมาจากหลายๆปัจจัย ซึ่งมาจากภายในเครื่องยนต์ของเรานั้นเอง และเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร มาดูไปพร้อมกัน