คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ตรวจสอบอุณหภูมิ

ตรวจสอบอุณหภูมิ

ประโยชน์ของการตรวจสอบอุณหภูมิทั้งภายในและนอกรถยนต์

ตรวจสอบอุณหภูมิ เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เรารู้ว่าในขณะนั้นรถของเราทำงานหนักเกินไปหรือไม่ ทำให้ช่วยป้องกันเครื่องยนต์มีปัญหาได้