คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ดาวเทียม GPS

ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก - Cartrack

หน้าที่สำคัญของ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก

ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก กลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ในยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมาก ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการค้นคว้าเพื่อการศึกษา

Satellite คือ - Cartrack

Satellite คือ

Satellite คือ วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ถูกส่งออกไปยังชั้นบรรยากาศของโลกและโคจรรอบโลก แต่ประโยชน์ของ Satellite คือ อะไรและถูกใช้งานด้านใดบ้าง

ดาวเทียม คือ - Cartrack

ดาวเทียม คือ อะไร ไปหาคำตอบกัน

ดาวเทียม คือ วัตถุที่เราส่งออกไปนอกชั้นบรรยากาศ แต่หน้าที่สำคัญของ ดาวเทียม คือ อะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง และมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร

ประโยชน์ของดาวเทียม เทคโนโลยีสำคัญสำหรับมนุษยชาติ

ประโยชน์ของดาวเทียม เกี่ยวข้องสำคัญกับการพัฒนาของโลกเราในหลายๆด้าน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์ รวมไปถึงการคมนาคมต่างๆ

ความเป็นมาของดาวเทียม GPS

ดาวเทียม GPS มีมาตั้งเเต่เมื่อไหร่ ใครเป็นผู้สร้างและพัฒนาขึ้น มีการทำงานและการรับส่งสัญญาณอย่างไร รวมถึงองค์ประกอบหลักนั้นต้องมีอะไรบ้าง

แผนที่ ดาวเทียม ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมแล้วนำมาสร้างเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง เช่น แผนที่ธรณีวิทยา เป็นต้น การใช้งานและประโยชน์ที่เราได้รับจาก แผนที่ ดาวเทียม