คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

จับพวงมาลัย

จับพวงมาลัย

จับพวงมาลัยรถยนต์ท่าไหนดี?

จับพวงมาลัย ในท่าต่างๆมีผลต่อการควบคุมรถยนต์ การจับพวงมาลัยด้วยความผ่อนคลายด้วยท่าที่สะดวกสบายบางท่า อาจทำให้เราควบคุมพวงมาลัยลำบากเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน