คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

จราจร

เครื่องหมายหยุด

ข้อควรรู้การใช้ เครื่องหมายหยุด เพื่อสร้างความปลอดภัย

เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร หรือสัญลักษณ์กำกับการจราจรต่างๆ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองและผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน และเครื่องหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องทราบและทำความเข้าใจ นั้นคือป้าย “เครื่องหมายหยุด” นั้นเอง เครื่องหมายหยุด ใช้เพื่อกำกับการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรทุกรูปแบบ อาจเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายข้อความและสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของผู้สัญจร รวมถึงการจอดยวดยานพาหนะที่ถูกต้อง รวมถึงใช้เพื่อการแจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หรืออาจแนะนำเพื่อให้ผู้สัญจรสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย   ลักษณะของเครื่องหมายจราจรที่ใช้บอกให้หยุด ป้ายจราจรชนิดนี้จะมีลูกลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม พื้นป้ายเป็นสีแดง และมีตัวอักษรสีขาวเป็นข้อความว่า “หยุด” ถือเป็นป้ายบังคับประเภทที่ 1

รถติด

ถนนที่ รถติด ที่สุดในกรุงเทพ

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร 8.281 ล้านคน ผลสำรวจจาก Uber พบว่ากรุงเทพมีรถมากกว่า 5.8 ล้านคัน ถนนทุกเส้นรองรับรถโดยเฉลี่ย 160% ของจำนวนรถที่ถนนรับได้ (หมายความว่าถนนทุกเส้นโดยเฉลี่ยแล้ว รองรับรถเกินขีดจำกัดไป 60%) นอกจากนี้ผลสำรวจของ INRIX ยังพบว่าคนในกรุงเทพฯ เสียเวลาไปกับรถติดประมาณ 64.1 ชั่วโมงต่อปี การจราจรติดขัดจึงเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพฯ  วันนี้เราจะนำข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมาให้ดูกันว่าถนนที่รถติดที่สุดในกรุงเทพฯ ได้แก่ถนนเส้นใดบ้าง โดยจัดลำดับจากน้อยไปมาก จำนวน

การทะเลาะวิวาท

วิธีการยับยั้งอารมณ์ ลดการทะเลาะวิวาท บนท้องถนน

ระยะหลังนี้ดูเหมือนการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนจะปรากฏให้เห็นหนาหูหนาตาขึ้น ทั้งที่ในอดีต 20-30 ปีก่อน มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากในแต่ละปี ดูเหมือนสิ่งที่เปลี่ยนความถ้อยทีถ้อยอาศัยของคนไทยไปก็คือความโมโห ทักษะในการคิดควบคุมอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะนำมาพูดถึงกันในวันนี้ แต่ก่อนจะเป็นเรื่องของการยับยั้งอารมณ์ เรามาดูสาเหตุกันก่อนว่า เพราะอะไรจึงเกิดการชกต่อยกันบนท้องถนนขึ้น   ทำไมจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันบนท้องถนน ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอารมณ์รุนแรง หรือการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน อาจมีสาเหตุมาจาก: 1) ความกดดันจากสภาพจราจร สภาพการจราจรติดขัดทำให้เกิดภาวะเร่งรีบ ตรงนี้เองที่ทำให้ผู้ขับขี่อารมณ์เสียจนเกิดการทำร้ายร่างกายได้ง่าย จากบทความวิชาการ เรื่อง การทะเลาะวิวาทจากการขับขี่บนท้องถนน เขียนโดย นายอภิชา ฤธาทิพย์

กฎหมายจราจร

กฎหมายจราจร ที่ต้องรู้ก่อนสอบใบขับขี่

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าความจำเป็นในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนกรุง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ต้องมีการเดินทางไปจุดต่าง ๆ เข้าตรอกซอกซอย เพื่อหลบเลี่ยงเส้นทางรถติด การมีรถยนต์ส่วนตัวจึงเป็นความนิยม ซึ่งทำให้คนจำนวนมาก ต้องทบทวนกฎหมายจราจรก่อนการสอบใบขับขี่ โดยกฎหมายจราจรพื้นฐานที่ควรรู้ (อ้างอิงจาก พรบ.การจราจรทางบก ปี 2522) ก่อนสอบใบขับขี่มีอะไรบ้าง เรามาดูกัน เมื่อเราเจอสัญญาณไฟจราจรสีแดงกระพริบอยู่ ควรต้องจอดรถและหยุดหลังเส้นให้หยุดรถ หรือหลังแถบเส้นที่ลงสีไว้บนพื้นถนน เพื่อไม่ให้รถเราขวางต่อการเคลื่อนตัวของรถยนต์ในทิศทางอื่น เมื่อสัญญาณไฟสีเหลืองกระพริบ ผู้ขับขี่ต้องแตะเบรกชะลอความเร็วของตัวรถลงและค่อย ๆ เคลื่อนรถผ่านบริเวณนั้นด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นกว่า เพราะมักเป็นจุดเสี่ยง เช่น