คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค - ddc.moph.go.th

ค้นหาตำแหน่งมือถือ

ค้นหาตำแหน่งจากเบอร์โทร

ทำอย่างไรดี ! มือถือฉันหาย !!

โอมจงเงยขึ้นมา เงยขึ้นมา เงยขึ้นมา ถ้าลองสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ในสังคมปัจจุบัน คุณก็จะพบได้ว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า “สมาร์ทโฟน” ได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปแล้ว ในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะอยู่ตามสถานที่ใด ๆ เช่น รถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือแม้แต่การเดินริมถนน เป็นต้น คุณก็จะพบว่าคนส่วนใหญ่จะก้มหน้าก้มตาติดอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่ตลอดเวลา จนทำให้มีวลีที่เรียกพฤติกรรมเหล่านี้ว่า สังคมก้มหน้า ในยุคก่อนหน้าโทรศัพท์มือถือมีหน้าที่สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือถูกนำมาใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพ ทำธุรกรรมทางการเงิน เล่นอินเทอร์เนต (Internet) ตลอดจนการส่งข้อมูลผ่านแชท